Sosyal medyada bizi takip edin!


Facebook, Twitter, Linkedin ve Instagram sayfalarımız aracılığıyla bize her an ulaşabilirsiniz.

HABERLERTÜM HABERLER

2017 yılı 31.Hafta Bülteni - Sektöre Dair

31.07.2017

TRANSİT REJİMİNDE ÖN BEYAN UYGULAMASI 15 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR.

Bilindiği üzere, TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalarda (RO-RO ile gelenler dâhil) taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önce taşıyıcı tarafından elektronik ortamda TIR-EPD ya da TIRCUS sistemleri üzerinden ön beyan verilmesine ilişkin uygulama 25.04.2017 tarihinde başlamıştır. Diğer taraftan, Gümrükler Genel Müdürlüğünden Derneğimize iletilen yazı ile yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş olan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, 15.8.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmek üzere, Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının değiştirildiği ve karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanının taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verilmesinin hüküm altına alındığı ifade edilmektedir. Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgiye göre; 15 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla, eşyaya ilişkin ön beyanın hâlihazırda alındığı, karayolu ile Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında başlamış bir transit beyanı ile ya da TIR Sözleşmesi çerçevesinde TIR Karnesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, giriş gümrük idaresinden bir iç ya da başka bir sınır gümrük idaresine sevk edilecek eşya için transit rejimine ilişkin beyanın, taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki eşya için işlemler, gümrük idaresine ibraz edilecek transit beyanına istinaden gerçekleştirilecektir.

 

Paylaş