Sosyal medyada bizi takip edin!


Facebook, Twitter, Linkedin ve Instagram sayfalarımız aracılığıyla bize her an ulaşabilirsiniz.

Hep Daha İyiye & Hep Daha Mükemmele

Kalite Belgesi (ISO)

Grupaj Servis, 2001’de kalite sistem çalışmalarına başlayarak, uluslar arası belgelendirme kuruluşu olan TÜV Rheinland tarafından yapılan denetim sonucunda Aralık 2002’de ISO 9002:1994 Kalite Sistem Belgesini, Ocak 2004’de ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesini ve Ocak 2010’da ISO 9001:2008  Kalite Sistem Belgesini almaya hak kazanmıştır. Kuruluşundan bu yana yükselen bir başarı grafiği çizmekte olan firmamız, uluslararası kalite standartlarının gerekliliklerini yerine getirmekte ve müşteri odaklı yönetim anlayışını benimsemiş deneyimli personeli ile müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya çalışmaktadır.

  

MÜŞTERİ ODAKLILIK: Grupaj Servis Lojistik A.Ş.'de müşterilerin gelişen teknolojiye paralel olarak değişen taleplerini saptamak ve karşılamak hatta müşteri taleplerinin ötesine geçerek koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlanması hedeflenir.

 

LİDERLİK: Liderlik, Grupaj Servis Lojistik A.Ş.'de hiyerarşik ünvanla değil, "liderlik davranışı" sergilenerek uygulanır. Liderlik davranışı, Grupaj Servis Lojistik A.Ş. yöneticilerinin kendi alanında insiyatif kullanması ve iş sonuçlarını sürekli iyileştirmesiyle belirginleşir. Liderler, Grupaj Servis Lojistik A.Ş.'de amaç ve hedef birliğini oluşturur.

 

ÇALIŞANLARIN KATILIMI: Grupaj Servis Lojistik A.Ş.'de her seviyede çalışanın, süreçlerin, ürün ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesine katılımı en önemli profesyonellik ilkesidir.

 

SÜREÇ YAKLAŞIMI: Grupaj Servis Lojistik A.Ş.'de faaliyetler ve işlemler, birbirini etkileyen diğer ilgili operasyonlarla bir bütün olarak değerlendirilir. Her süreç, girdiler, kullanılan kaynaklar ve çıktılar olarak kendi içinde etkili olarak izlenir ve diğer ilgili süreçlerle olan etkileşim göz önüne alınarak yönetilir. Bu sayede hedeflenen iş sonuçlarına daha verimli olarak ulaşılabilir.

 

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında Grupaj Servis Lojistik A.Ş.'nin etkililiğine ve verimliliğine katkı sağlamaktadır.

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Grupaj Servis Lojistik A.Ş. müşterilerine sunduğu hizmetler ve ilgili süreçlerin sürekli ve sistematik olarak iyileştirilmesini hedefler. Verimliliğin artırılması, hedefe ulaşabilme yeteneğinin ve toplam performansın sürekli iyileştirilmesi ilgili personelin katılımı ve katkılarıyla takım çalışması ortamında sağlanır.

 

VERİLERE DAYALI KARAR VERME: Grupaj Servis Lojistik A.Ş.'de alınan kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır. Doğru karar vermek için gereken veriler çeşitli kaynaklardan toplanır ve değerlendirilir. Bilgiyi yönetmek, bu sayede sürekli öğrenmeyi sağlamak hedeflenir.

 

TEDARİKÇİ İŞBİRLİĞİ: Grupaj Servis Lojistik A.Ş., tedarikçilerinin stratejik önemini ve değerini bilir. Tedarikçilerle geliştirilen ilişkiler, karşılıklı yarar ilişkisini orta ve uzun vadede ortak artı değer yaratmaya yönelik işbirliğine dönüştürür.

 

 

Paylaş